Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra bởi và giữa bạn (“bạn”) và Công Ty cổ phần thương mại dịch vụ Tuấn Minh (“Tuấn Minh” hoặc “chúng tôi”) về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ (“Dịch vụ”) của Vinasao.net (“Vinasao”) của bạn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.

Dịch vụ được thiết kế để giúp bạn tiếp cận thông tin tin tức được liên kết từ các trang không do Tuấn Minh sở hữu hoặc quản lý. Cụ thể, Dịch vụ cung cấp những mô tả ngắn gọn về các bài báo nói về các cá nhân, ngôi sao, ca sĩ, hoa hậu, diễn viên, đạo diễn đã và đang hoạt đông trong lĩnh vưc giải trí, truyền hình (“Người nổi tiếng”) để giúp bạn xác định nội dung chính của bài báo mà bạn quan tâm. Khi bạn lựa chọn một bài báo, bạn sẽ được kết nối tới website chứa bài báo đó (sau đây gọi là “website được kết nối”).

Tuấn Minh cũng cung cấp một số thông tin thống kê dưới dạng danh sách hoặc biểu đồ để thể hiện số lượng bài báo liên quan đến những Người nổi tiếng theo thời gian hoặc một số tiêu chí do chương trình máy tính của Vinasao tự động thống kê (sau đây gọi là “Kết quả thống kê”). Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp một đến bạn danh sách các bài báo qua một chương trình trò chuyện tự động gắn liền với dịch vụ trò chuyện của Facebook – Facebook Messenger (sau đây gọi là chat bot”).

Thuật ngữ “bạn” để chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức truy cập vào Vinasao vì bất kỳ lý do nào.

I. Thỏa thuận sử dụng

I.1. Quyền gắn với Dịch vụ.

Tuấn Minh sở hữu và duy trì mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ đối với Dịch vụ của mình nhưng Tuấn Minh không tuyên bố là mình có quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài báo tại các website được kết nối. Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các website được kết nối.

Tuấn Minh cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của những website được kết nối. Bạn là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác, cung cấp thông tin cá nhân, v.v... cho các website này.

I.2. Sử dụng và chấm dứt sử dụng Dịch vụ.

Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của Dịch vụ cho mục đích cá nhân của riêng bạn (cụ thể là không dùng cho mục đích thương mại) và không được sao chép, thay đổi, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc thể hiện một cách công khai bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ. Chẳng hạn, bạn không được sử dụng Dịch vụ để bán một sản phẩm hay dịch vụ; hay sử dụng Dịch vụ để tăng số lượt truy cập tới trang web của bạn vì mục đích thương mại; hay sử dụng các kết quả từ Dịch vụ rồi định dạng lại và thể hiện công khai chúng, hay sử dụng các công cụ hoặc tài liệu khác để theo dõi hay sao chép bất kỳ nội dung nào từ Dịch vụ. Nếu bạn không chắc liệu dự định sử dụng Dịch vụ của bạn có được phép hay không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tuấn Minh sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp Dịch vụ. Tuấn Minh cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ sự tương tác giữa bạn với những người dùng khác.

Tuấn Minh có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn tới Dịch vụ.

Bạn có thể ngừng sử dụng dịch vụ chat bot trên facebook của chúng tôi bằng cách sử dụng tính năng chặn trò chuyện của Facebook.

II. Thỏa thuận bảo mật

II.1. Những thông tin mà chúng tôi thu thập

Khi bạn sử dụng dịch vụ chat bot trên Facebook của chúng tôi, chúng tôi sẽ có quyền biết các thông tin công khai của bạn trên Facebook do Facebook cung cấp cho chúng tôi thông qua dịch vụ miễn phí của Facebook. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân do bạn thể hiện công khai và cho phép Facebook sử dụng để lưu trữ lịch sử sử dụng và phân tích các nội dung mà bạn quan tâm.

Mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ, hệ thống của Vinasao sẽ sử dụng cookies và các kỹ thuật khác để lưu lại những hoạt động của bạn trên Vinasao. Server của Vinasao cũng sẽ tự động ghi lại thông tin khi bạn truy cập trang này và sử dụng các Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn URL, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

II.2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nâng cao chất lượng của Dịch vụ, để gửi tới bạn các thông báo về dịch vụ mới của Vinasao hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong việc điều tra, nghiên cứu hoặc phân tích để vận hành và nâng cấp các kỹ thuật của Vinasao và Dịch vụ.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của bên thứ ba nào không.

Về nguyên tắc, chúng tôi không cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn trừ các trường hợp sau:

  1. Bạn đồng ý để chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba; và/hoặc
  2. Chúng tôi cho rằng việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba là cần thiết, ví dụ nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý, ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, hay bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hoặc công chúng, v.v...; và/hoặc
  3. Bên thứ ba là đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu Vinasao và Dịch vụ; và/hoặc
  4. Thông tin cá nhân là thông tin vô danh về khách ghé thăm Vinasao hoặc thông tin bạn công khai trên Facbook và đã cho phép Facebook sử dụng và Facebook cho phép chúng tôi sử dụng những thông tin đó. Chúng tôi có thể chia sẻ loại thông tin này cho bên thứ ba để họ có thể tìm hiểu về các loại khách tới thăm Vinasao và cách họ sử dụng Dịch vụ.

II.3. Sửa đổi hoặc xoá thông tin

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc liên hệ qua điện thoại, thư điện tử để đề nghị xóa bỏ toàn bộ thông tin chúng tôi đã lưu trữ về bạn.

II.4. Bảo mật

Thông tin cá nhân được phép công khai của bạn trên Facebook được chúng tôi bảo mật trên server của Vinasao. Tuy nhiên, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối, vì thế Tuấn Minh không chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể xảy ra.